progeCAD.pl Nowości Geox Nowości Aktualizacja nakładki GoKart - wydanie 2.1.5

Aktualizacja nakładki GoKart - wydanie 2.1.5

Do naszego działu DOWNLOAD wprowadziliśmy zaktualizowaną wersję nadbudowy GoKart - nakładki dla progeCAD Professional. Najnowsza aktualizacja GoKarta 2.1.5 wprowadza obsługę instrukcji D-19 „O organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej”, według załącznika do zarządzenia nr 144 Zarządu PKP z dnia 23.10.2000 r. Konfiguracja D-19 zawiera specyficzny dla branży kolejowej zestaw linii i symboli, umożliwiając kreślenie map kolejowych w skalach 1:500 i 1:1000.

Z innych nowości warto wymienić narzędzie do kreślenia czołówek po zaznaczonych liniach.
Dodano również nowy sposób kreślenia odnośnika – z przesunięciem tekstu. Narzędzie to może współpracować z tabelami współrzędnych. Jeśli tekst jest numerem punktu (np. numer pikiety na szkicu), po przesunięciu tekstu odnośnik jest automatycznie kreślony i kończony w punkcie wskazującym na pikietę.