progeCAD.pl Nowości SoliCAD Pomoc techniczna

Pomoc techniczna

Chcielibyśmy przypomnieć, iż użytkownicy progeCAD Professional mogą korzystać z oferowanej przez nas bezpłatnej pomocy technicznej. Udzielamy jej za pośrednictwem telefonu, programu skype, email czy aplikacji TeamViewer.

W dniu dzisiejszym na naszej stronie umieściliśmy aplikację umożliwiającą w prosty sposób rejestrację obrazu i tworzenie krótkich filmów. W przypadku niektórych problemów technicznych koniecznym może się okazać nagranie video, na którym zostanie zarejestrowane występowanie sytuacji problemowej. Dzięki dostarczeniu nam takiego materiału filmowego będziemy w stanie odtworzyć okoliczności, za których powstały komplikacje przy użytkowaniu progeCAD. Pozwoli to nam sprawniej podejść do rozwiązania problemowego zagadnienia.

Informujemy również, iż w pewnych przypadkach niezbędnym jest przeskanowanie komputera za pomocą naszej aplikacji PC_info, która sprawdza konfiguracje i ustawienia komputera tworząc finalny raport. Raport taki jest często bardzo pomocny przy prawidłowym diagnozowaniu problemu.

Dodatkowo w razie potrzeby nasi technicy mogą poprosić o umożliwienie nawiązania połączenia z Państwa komputerem i przeprowadzenie w ten sposób zdalnej pomocy technicznej.