progeCAD.pl Nowości iCADMac Nowości Premiera iCADMac 2014

Premiera iCADMac 2014

Po okresie testowego udostępniania początkowych odsłon programu firma progeSOFT w końcu oficjalnie upubliczniła kolejną wersję popularnego programu do rysunku technicznego CAD 2D/3D dla systemów Mac. Nowy iCADMac 2014 został wzbogacony o serię użytecznych funkcji, które zwiększają komfort pracy z programem i spektrum jego możliwości.

 

 

Do głównych nowości najnowszej wersji iCADMac 2014 należą między innymi:

Pełen wykaz innowacji można znaleźć w dolnej częsci wiadomości, natomiast kompleksowy opis produktu znajdą Państwo na stronie www.progeCAD.pl/iCADMac.

Wśród programów dla systemów Mac iCADMac jest jedyną alternatywą dla powszechnie znanego AutoCAD, która umożliwia konwersję z plików PDF do DWG a zarazem daje możliwość eksportu do PDF 3D.

Najnowszą wersję iCADMac 2014 można znaleźć w naszym dziale DOWNLOAD. Pobrany w ten sposób program jest nielimitowaną czasowo pełną wersją iCADMac 2014 z ograniczeniami przy zapisie, eksporcie i wydruku.

Cena nowej wersji programu nie uległa zmianie a sam iCADMac 2014 można zamówić w naszym e-shop. Co więcej, osoby z ważną subskrypcją uzyskują iCADMac 2014 zupełnie za darmo!

 

Szczegółowy opis zmian i nowości w iCADMac 2014:

01. Odczyt i zapis rodzimego formatu .dwg 2013/2014 (oparty na migracji do ODA 3.8.1).
02. Wydruk serii rysunków. Nowa komenda BATCHPRINT pozwala wysłać lub wydrukować serię rysunków lub arkuszy za jednym poleceniem.
03. Dostosowanie listy skal wydruków. Nowa komenda EDITSCALELIST pozwala dostosować listę skal wydruków, zarządzać ustawieniami wydruków czy skalować rzutnie na układach arkuszy.
04. Tło pola: nowa komenda SETFIELDDISPLAY określa czy w adnotacjach wyświetlać pola na szarym tle.
05. Polepszenie eksportu plików PDF: obsługuje wyjściowe opcje PDF, takie jak skala szarości, warstwy PDF, osadzanie czcionek TrueType czy właściwości dokumentów.
06. Obsługa biblioteki slajdów. Nowa komenda MAKESLIDELIBRARY pozwala tworzyć biblioteki slajdów z wielorakich plików slajdów.
07. Komenda TEXTSTYLE: obsługa bigfonts oraz czcionek plików zastępczych .shx.
08. Polepszenie obsługi Lisp i DCL.
09. Wydruk do pliku: lepsze wyświetlanie gradientu i kreskowania.
10. Szybsze wykonanie kadrowania i rozszerzania w rzutniach.
11. Multiline Text (komenda NOTE/MTEXT): Obsługa japońskich czcionek .shx.
12. Podkłady PDF: lepsza funkcjonalność łamania obiektów, jakość wydruku czy wyświetlanie przyciętych PDF.
13. Eksplodujące elipsy i spliny: poprawa właściwości komendy EXPLODEX.
14. Wyświetlanie rysunków: Poprawiona wizualizacja przy użytkowaniu ZOOMDYNAMIC i przykrywaniu obiektów.
15. Załączanie obrazków: mniejsza czasochłonność przy wyborze nieobsługiwanego formatu rysunku.
16. Mac OS X: 64-bitowa wersja dla Mac zastąpiła wersję 32-bitową.
17. Mac OS X: naprawione komplikacje z doborem rozmiaru papieru.
18. Podkłady DGN: Polepszone wyświetlanie plików DGN i jakość druku.
19. Polepszona wydajność komend TRIM i EXTEND przy wielkich rysunkach zawierających bloki i kreślenia.
20. Szybsze wykonywanie edycji uchwytu i eksplozji powierzchni.
21. Poprawiona wydajność wgrywania, przebudowy i zapisywania wielkich plików. Mniejsze wykorzystanie pamięci.
22. Uniformizacja wydruku PDF przy wypełnionych i zakreskowanych bryłach.
23. Polepszone możliwości wymiarowania brył 3D oraz umieszczania na powierzchni papieru.
24. Lepsza funkcjonalność przyciągania w podkładach PDF i DGN.
25. Poprawiono zniekształcenia w wyświetlaniu wielkich rysunków podczas powiększania czy przesuwania.
26. Lepsza obsługa właściwości MacOS Mountain Lion.
27. Polepszenie stabilności edytacji pola tekstowego przy dużych rysunkach dla MacOS.
28. Poprawione wydruki i eksport PDF dla wersji Mac.
29. Nowa komenda PACKANDGO: tworzy zestawy zawierające obecny rysunek i zależne od niego pliki, takie jak: References, przywoływane obrazy, powiązane pliki PDF, pliki czcionek, pliki mapowania czcionek, pliki stylów wydruku czy pliki ustawień wydruku.
30. Nowa komenda MAKEFLATSNAPSHOT: tworzy płaskie odzwierciedlenia brył 3D, przeniesione do rysunku o współrzędnych X-Y.
31. Nowa komenda PASTESELECTED: wklejanie obiektów ze schowka systemu operacyjnego przy określeniu formatu.
32. Nowa komenda PASTE@SOURCEPOSITION: wklejanie obiektów ze schowka systemu operacyjnego wykorzystując współrzędne ze źródła rysunku.
33. Nowa komenda AttachPDF: załącza jedną lub wiele stron dokumentu PDF do rysunku.
34. Nowa komenda LayersPDF: kontroluje widoczność warstwy w podkładzie PDF.
35. Nowa komenda ClipPDF: przycina podkład PDF w określonych granicach.
36. Nowa komenda INSERTBLOCKN: wstawia wielorakie kopie bloków lub odniesień we wzorach, ułożonych w rzędach i kolumnach.
37. Nowa komenda SMARTCALCULATOR: wyświetla okno dialogowe kalkulatora, by wykonać matematyczne czy trygonometryczne wyliczenia i konwersje wymiarów. Możliwość przejrzystego wykorzystania komendy.
38. Nowa komenda CALLOUT: wstawia oznaczone pole tekstowe ze strzałką kierującą do określonego obiektu lub punktu rysunku.
39. Nowa komenda EXPLODETEXT
40. Nowa komenda EXPORTSAT
41. Nowa komenda EXPORTSTL
42. Nowa komenda EXPORTEPS
43. Nowa komenda EXPORTPDF3D
44. Nowa komenda FLIP: Smart mirror
45. Nowa komenda NOTEOPTIONS: ustawia preferencje dla edytacji tekstu dla komend Mtext and Text.
46. Nowa komenda SMARTLEADER: rysuje linie Leader, które łączą adnotacje z elementem rysunku.
47. Nowa komenda ROTATEDDIMENSION: tworzy ukośne wymiary oparte o kąt określony dla linii wymiaru. Odległość pomiędzy zdefiniowanymi punktami jest mierzona wzdłuż określonego obrotu (równolegle do skośnej linii wymiarowej).
48. Nowa komenda FLIPARROWS: zmienia pozycję strzałki wymiarów.
49. Nowa komenda TRAPEZOID: rysuje stożkowe obiekty 2D. Trapezoid jest tworzony jako obiekt PolyLine.
50. Nowa komenda ACTIONRECORD - ACTIONSTOP
51. Nowa komenda EDITIPBLOCKATTRIBUTE: zaawansowane DDATTE
52. Nowa komenda ATTACHLINK: załącza link URLs do elementu lub obszaru rysunku. Link URL się wyświetli po najechaniu kursorem na element lub obszar.
53. Nowe komendy dla obsługi DGN: ATTACHDGN,CLIPDGN, DGNADJUST, DGNUNDERLAYOPTIONS, -ATTACHDGN, DETACHDGN, LAYERSDGN, _TOGGLEDGNOSNAP.
54. Nowe komendy dla obsługi PDF: ATTACHPDF, -ATTACHPDF, LAYERSPDF, CLIPPDF, DETACHPDF, -LAYERSPDF.
55. Nowa komenda CLIPVIEWPORT: pozwala przyciąć widok rzutni na bieżącym arkuszu o nieregularnych kształtach.
56. Nowa komenda DRAWINGPROPERTIES: wyświetla i edytuje standardowe właściwości bieżącego rysunku oraz tworzy domyślne właściwości dla pliku.
57. Nowa komenda FILLETEDGES: tworzy zaokrąglone krawędzie brył 3D.
58. Nowa komenda ENTERPOINT: nowy dialog.
59. Nowa komenda VOICENOTE: pozwala nagrywać notatki audio i osadzić je w rysunku.
60. Nowa komenda SPELLCHECK: sprawdzanie pisowni tekstów w rysunku.
61. Nowa komenda CLOUD z opcjami (Rectangular, Elliptical, Freehand): tworzy rewizję chmur. Rewizje chmur są wykorzystywane w rysunkach, aby wskazać czy pewne powierzchnie wymagają lub zawierają rewizje. Można tworzyć prostokątne, eliptyczne i odręczne chmury do podkreślenia obszarów rysunku. Można dopasować promień kolejnych łuków chmury.
62. Nowa komenda FULLSCREEN, HIDEFULLSCREEN
63. Nowa komenda LOFT: pozwala tworzyć nowe bryłowe obiekty lub powierzchnie przez określenie serii przekrojów.