progeCAD.pl progeCAD Architecture Dla szkół

progeCAD Architecture bezpłatnie dla szkół

progeCAD Architecture jest udostępniany szkołom za darmo! Szkolna licencja progeCAD Architecture dotyczy pełnej wersji aktualnego programu progeCAD Architecture. 

Kto może korzystać z bezpłatnej licencji progeCAD Architecture?

Z naszej oferty bezpłatnej licencji mogą korzystać szkoły wszystkich kategorii - publiczne, społeczne i prywatne, a także dowolnego poziomu edukacji - gimnazja, szkoły zawodowe, technika, licea czy szkoły wyższe.
Program jest jednak głównie dedykowany szkołom/uczelniom branży budowlanej/architektonicznej.

Licencja edukacyjna progeCAD Architecture jest przeznaczona wyłącznie do użytku niekomercyjnego.

W przypadku tej licencji obowiązują pewne ograniczenia. Nie może ona być udostępniana studentom, uczniom ani kadrze nauczycielskiej do użytku osobistego na komputerach domowych. W takiej sytuacji oferujemy licencje edukacyjne w bardzo atrakcyjnej cenie.

Warunki użytkowania darmowej licencji progeCAD Architecture:

Program można zainstalować wyłącznie na szkolnych komputerach w pracowni informatycznej. Liczba rejestracji programu nie może być wyższa niż wartość określona w przesłanym nam wcześniej wniosku.

Należy pamiętać o umieszczeniu banneru i odnośnika do progeCAD Architecture na internetowej stronie szkoły z informacją o wykorzystywanym oprogramowaniu.

Przesyłając wniosek wyraża się zgodę na umieszenie nazwy szkoły na liście instytucji wykorzystujących progeCAD Architecture.

Aby uzyskać licencję należy wysłać do nas oficjalny podpisany i opieczętowany wniosek na papierze firmowym szkoły wraz ze wskazaniem liczby stanowisk, na której progeCAD Architecture zostanie zainstalowany. Więcej informacji: tel. +48 32 440 19 18 i info@progecad.pl

  Pobierz progeCAD Architecture 2014

  progeCAD Professional dla szkół

  CADprofi dla szkół