progeCAD.pl Nakładki Cubic Orb info Opis programów

Opis programów

 KaliBronek GoKart
GeoView TranMap Wms2Cad

KaliBronek

Program do kalibracji rastrów. Umożliwia precyzyjne wpasowanie zeskanowanych podkładów (map, rysunków, planów) do rysunku wektorowego. 

Idealny dla geodetów i kartografów wykonujących mapy wektorowo-rastrowe i wektorowe, oraz dla projektantów, architektów, używających zeskanowanych map jako podkładu w procesie tworzenia dokumentacji projektowej. 

Zastosowane algorytmy transformacji pozwalają nie tylko na usunięcie zniekształceń geometrycznych powstałych w procesie skanowania, lecz umożliwiają również całkowite zdeformowanie obrazu rastrowego z uwzględnieniem wielu punktów dostosowania. 

Zawiera szereg opcji pozwalających na diagnozowanie dokładności wpasowania rastra, z możliwością wyszukiwania największych odchyłek, po znalezieniu zbyt dużej odchyłki można zmienić pojedynczy punkt łączny bez konieczności ponownego wskazywania pozostałych punktów. 

Program wyposażony jest w narzędzia wspomagające wpasowanie na siatkę krzyży mapy zasadniczej lub innej, z możliwością automatycznego obliczenia docelowych współrzędnych arkusza na podstawie godła mapy. 

Obsługuje obrazy czarno-białe, w odcieniach szarości i kolorowe. 

Program zawiera również podstawowe narzędzia edycyjne umożliwiające przycięcie, wycięcie fragmentu, wykonanie inwersji rastra oraz odszumianie.

  Zakup aplikację KaliBronek

  Pobierz aplikację Kalibronek

GoKart

Program do kreślenia mapy numerycznej. Doskonałe narzędzie wspomagające tworzenie map do celów projektowych, map zasadniczych i sytuacyjno-wysokościowych, szkiców polowych i innych opracowań kartograficznych.

Cechy oprogramowania:

 • zgodność z instrukcją K-1 (1998 r. lub 1995 r.),
 • zintegrowane narzędzie do tworzenia ramek mapy (opisów pozaramkowych),
 • zintegrowana, interaktywna instrukcja K-1,
 • narzędzia do hurtowego przetwarzania mapy,
 • narzędzia wspomagające ręczną interpolację warstwic,
 • wykorzystanie zewnętrznych baz współrzędnych (współpraca z bezpłatną wersją GeoView),
 • import współrzędnych z kodami – automatyczne tworzenie mapy na podstawie pliku ze współrzędnymi, jeśli zbiór współrzędnych zawiera kody K-1,
 • otwarte bazy definicji elementów, umożliwiające łatwą edycję definicji oraz tworzenie własnych konfiguracji,
 • możliwość wykorzystania różnych konfiguracji, zgodnych z różnymi nakładkami do tworzenia mapy innych producentów,
 • "otwarte” bazy definicji elementów mapy, umożliwiające edycję definicji oraz tworzenie własnych konfiguracji,
 • zgodność z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej,
 • możliwość eksportu bazy BDOT500 i GESUT do GML,
 • możliwość tworzenia zarówno map obiektowych, jak i zwykłych map wektorowych.

  Zakup aplikację GoKart

  Pobierz aplikację GoKart

TranMap

Profesjonalny i uniwersalny program do transformacji współrzędnych między różnymi układami (nie tylko obowiązującymi w Polsce). TranMap umożliwia transformację: plików tekstowych i DXF oraz plików rysunkowych w środowisku CAD.

Możliwości programu:

 • obsługa wielu układów współrzędnych z całego świata,
 • obsługa korekt globalnych w układzie „1965″,
 • definiowanie własnych układów na bazie znanych parametrów,
 • transformacje w oparciu o zdefiniowane punkty dostosowania,
 • trzy modele transformacji z możliwością zastosowania poprawek Hausbrandta,
 • pobieranie współrzędnych punktów dostosowania z zewnętrznych baz współrzędnych (współpraca z bezpłatną wersją GeoView),
 • równoczesna transformacja wielu plików.

  Zakup aplikację TranMap

  Pobierz aplikację TranMap

GeoView

Samodzielna aplikacja pełniąca funkcję bardzo poręcznej i szybkiej przeglądarki zbiorów ze współrzędnymi.

Unikatowość i uniwersalność tego programu wynika ze zintegrowania w jednym programie wielu funkcji związanych ze współrzędnymi. Jedną z tych funkcji jest współpraca z środowiskiem CAD: 

 • wysyłanie współrzędnych do rysunku CAD, w postaci tekstów (numery, rzędne), punktów, symboli, 
 • odczytywanie współrzędnych  elementów  zaznaczonych na rysunku CAD (teksty, linie, punkty, symbole), 
 • odczytywanie współrzędnych klikniętych punktów oraz inne operacje wspomagające integrację z rysunkiem CAD (zoomowanie, odszukiwanie w tabelce klikniętych punktów).

Inne cechy programu:

 • przeglądanie plików ze współrzędnymi (pliki tekstowe, C-GEO dla Dos i Windows, WinKalk, GeoKalk, LandMap, EwMapa, GEO 89, Leica GSI, TDS RAW/RW5),
 • zaawansowane przetwarzanie zbioru punktów – przesiewanie, kontrola, renumeracja, translacja, sortowanie, w trybie tylko do odczytu (z możliwością eksportu zmodyfikowanych zbiorów do pliku TXT i innych formatów),
 • transmisja/eksport współrzędnych do: GEO2000 (Casio), M-GEO (Psion Workabout), Geodimetr (Geodat), Leica GSI, Google Earth KML, GPX, Garmin PCX5, OZI Explorer WPT, Fugawi, z automatyczną transformacją do układu WGS84 w razie potrzeby,
 • wyświetlanie informacji katastralnych z Geoportalu, na temat punktu – województwo, powiat, gmina, nr obrębu, nr i identyfikator działki na której znajduje się punkt  (rozpoznaje układy 1965, 1992, 2000),
 • wyświetlanie okolicy punktu w Google Maps, Targeo, mapGO, Zumi, Geoportal, bing Maps, Yahoo! Maps,
 • tworzenie listy sekcji map, dla całego zbioru lub zaznaczonych punktów.

  Zakup aplikację GeoView

  Pobierz aplikację GeoView

Wms2Cad

Wms2Cad to uniwersalny klient WMS/TMS dla programów CAD.

Służy do pobierania map rastrowych z serwisów WMS/TMS bezpośrednio do pliku rysunkowego CAD.

Wystarczy wybrać rodzaj mapy do ściągnięcia i wskazać na rysunku obszar, dla którego ma być pobrana mapa.

Mamy do wyboru kilkanaście zdefiniowanych rodzajów map dla różnych serwisów mapowych, w tym najpopularniejsze w Polsce mapy topograficzne i ortofotomapy z serwisu Geoportal oraz mapy z serwisu Open Street Map.

Dotychczas możliwość wykorzystania dobrodziejstw WMS była zarezerwowana dla użytkowników najdroższych (i najnowszych) programów CAD.

Dzięki Wms2Cad, teraz większość użytkowników popularnych programów CAD, zarówno starych czy nowych wersji, może pobierać mapy z internetu.

Również użytkownicy tych programów CAD, które obsługują WMS, z pewnością docenią nasze rozwiązanie, ze względu na dużo prostszą obsługę i natychmiastową gotowość do pracy, bez potrzeby żmudnej i czasochłonnej konfiguracji.

  Zakup aplikację Wms2Cad

  Pobierz aplikację Wms2Cad