progeCAD.pl Nakładki Cubic Orb E-shop GeoView

GeoView

Licencja jednostanowiskowa wieczystą.

Zapytaj o licencję roczna.

Samodzielna aplikacja pełniąca funkcję bardzo poręcznej i szybkiej przeglądarki zbiorów ze współrzędnymi.

Unikatowość i uniwersalność tego programu wynika ze zintegrowania w jednym programie wielu funkcji związanych ze współrzędnymi. Jedną z tych funkcji jest współpraca z środowiskiem CAD:
- wysyłanie współrzędnych do rysunku CAD, w postaci tekstów (numery, rzędne), punktów, symboli,
- odczytywanie współrzędnych  elementów  zaznaczonych na rysunku CAD (teksty, linie, punkty, symbole),
- odczytywanie współrzędnych klikniętych punktów oraz inne operacje wspomagające integrację z rysunkiem CAD (zoomowanie, odszukiwanie w tabelce klikniętych punktów).

Inne cechy programu:
- przeglądanie plików ze współrzędnymi (pliki tekstowe, C-GEO dla Dos i Windows, WinKalk, GeoKalk, LandMap, EwMapa, GEO 89, Leica GSI, TDS RAW/RW5),
- zaawansowane przetwarzanie zbioru punktów – przesiewanie, kontrola, renumeracja, translacja, sortowanie, w trybie tylko do odczytu (z możliwością eksportu zmodyfikowanych zbiorów do pliku TXT i innych formatów),
- transmisja/eksport współrzędnych do: GEO2000 (Casio), M-GEO (Psion Workabout), Geodimetr (Geodat), Leica GSI, Google Earth KML, GPX, Garmin PCX5, OZI Explorer WPT, Fugawi, z automatyczną transformacją do układu WGS84 w razie potrzeby,
- wyświetlanie informacji katastralnych z Geoportalu, na temat punktu – województwo, powiat, gmina, nr obrębu, nr i identyfikator działki na której znajduje się punkt  (rozpoznaje układy 1965, 1992, 2000),
- wyświetlanie okolicy punktu w Google Maps, Targeo, mapGO, Zumi, Geoportal, bing Maps, Yahoo! Maps,
- tworzenie listy sekcji map, dla całego zbioru lub zaznaczonych punktów.

Program GeoView jest dostępny również w wersji bezpłatnej z ograniczoną funkcjonalnością.

Rabaty:

W przypadku jednorazowego zakupu większej ilości licencji jednego rodzaju, obowiązują następujące rabaty:
10% – 2 do 4 licencji
15% – 5 do 9 licencji
20% – powyżej 10 licencji.

Cena

999 Zł Netto
1 228,77 Zł Brutto

Download

GeoView — 1775 kB

GeoView