progeCAD.pl Nowości progeCAD Professional Nowości Nowości w progeCAD 2025

Nowości w progeCAD 2025

Wydano nową wersje progeCAD 2024 EN i opiera się na nowym jądrze IntelliCAD 12.1. Główne nowości jakie oferuje to zaawansowane bloki, nowy moduł architektoniczny 3D AEC oraz ekstrakcję danych z bloków i innych elementów rysunków DWG.

Opis najważniejszych nowości tutaj.

Bloki zaawansowane (lub bloki dynamiczne)

Użyj polecenia Edytor bloku, aby tworzyć i edytować zaawansowane bloki z parametrami, akcjami i stanami widoczności, podobnie jak bloki dynamiczne programu AutoCAD®.

Możesz użyć edytora bloków, aby zmodyfikować dowolne odniesienie do bloku, a także nadać mu parametryczny rozmiar i kształt. Karta kontekstowa zawiera funkcje umożliwiające łączenie specjalnych uchwytów i akcji, takich jak przesunięcie, skalowanie, rozciąganie, obracanie, pole czy lustro. Można na przykład utworzyć zaawansowany blok, którego rozmiar będzie dynamicznie zmieniany za pomocą uchwytu rozciągającego.

Można także tworzyć zaawansowane bloki z różnymi stanami elementów, które są ukryte lub pokazane. Dzięki temu można na przykład używać tylko jednego bloku do wyświetlania różnych opcji.

Jeden zaawansowany blok może zastąpić wiele bloków. Łączenie wielu chwytów i akcji pozwala na znacznie mądrzejsze bloki. Jeden niestandardowy blok może zastąpić dziesiątki bloków, których obecnie używasz, a zatem może znacznie zwiększyć Twoją produktywność.

Konwersja bloków dynamicznych na bloki zaawansowane

Można używać bloków dynamicznych utworzonych w programie AutoCAD® w niezmienionej postaci. Zachowają swoją inteligencję i parametry w progeCAD. Jeśli edytujesz (edytujesz definicję bloku) istniejący blok dynamiczny AutoCAD®, zostanie on automatycznie przekonwertowany na blok zaawansowany.

Bloki dynamiczne vs. zaawansowane bloki

progeCAD odczytuje i wykorzystuje bloki dynamiczne AutoCAD, tak samo jak AutoCAD®. Gdy ktoś udostępni Ci bloki dynamiczne utworzone w programie AutoCAD®, można ich używać w programie progeCAD z tym samym zestawem interaktywnych funkcji, w tym edycją ich kształtu, rozmiaru i konfiguracji. Po dokonaniu interaktywnych zmian i zapisaniu rysunku w progeCAD, bloki nadal są uważane za bloki dynamiczne AutoCAD®. Jeśli jednak chcesz edytować blok dynamiczny AutoCAD® za pomocą Edytora bloków w progeCAD, blok zostanie przekonwertowany na blok zaawansowany.

Zaawansowane bloki utworzone w progeCAD mogą być odczytywane przez inne programy CAD, takie jak AutoCAD®, ale tylko jako proste bloki. Kiedy jeden z zaawansowanych bloków progeCAD zostanie zmodyfikowany w innym programie CAD, traci interaktywność określoną w progeCAD. Na szczęście resztę rysunku można edytować za pomocą innego programu CAD, nie zakłócając interaktywności zaawansowanych bloków. Jeśli chcesz edytować zaawansowane bloki progeCAD za pomocą edytora bloków AutoCAD, musisz od nowa zdefiniować uchwyty i akcje.

Nowy moduł architektoniczny 3D AEC

Kompatybilny z obiektami AutoCAD®AEC. Nowy pakiet AEC umożliwia rysowanie elementów architektonicznych 3D w dwuwymiarowym rzucie i wykorzystuje całą serię nowych poleceń dotyczących stylów architektonicznych. Rysowane elementy są teraz elementami specyficznymi dla AEC, które można edytować i konfigurować poprzez zarządzanie stylami. Domyślnie zastępuje naszą poprzednią nadbudowę architektoniczną Easyarch, która pozostaje dostępna i można ją aktywować za pomocą zmiennej AECMODE.

Główne funkcje:

WYCIĄGNIĘCIE DANYCH (Wyodrębnij dane)

Nowe funkcje i możliwości tworzenia dynamicznych tabel wewnątrz rysunku, które można aktualizować w oparciu o zmiany w rysunku.

Nowe funkcje wyodrębniania danych:

Wszystkie zmiany w progeCAD 2025 możesz zobaczyć w tym dokumencie.

progeCAD 2025 można pobrać TUTAJ.